Protokół nr 29/2018

 

Protokół Nr 29/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 9 października 2018 r.