Protokół nr 28/2018

 

Protokół Nr 28/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 24 sierpnia 2018 r.