Protokół nr 27/2018

 

Protokół Nr 27/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 czerwca 2018 r.