Protokół nr 26/2018

 

Protokół Nr 26/2018 ze współnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa z dnia 26 marca 2018 r.