Protokół nr 25/2018

 

Protokół Nr 25/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23 marca 2018 r.