Protokół Nr 2/2015

 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 lutego 2015 r.