Protokół Nr 21/2017

 

Protokół nr 21/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 26.09.2017 r.