Protokół Nr 20/2017

 

Protokół Nr 20/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r.