Protokół Nr 19/2017

 

Protokół Nr 19/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 28 marca 2017 r.