Protokół Nr 18/2017

 

Protokół Nr 18/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa odbytego w dniu 27 lutego 2017 r.