Protokół Nr 17/2017

 

Protokół Nr 17/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finasów odbytego w dniu 22 lutego 2017 r.