Protokół Nr 15/2016

 

Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 30 listopada 2016 r.