Protokół Nr 14/2016

 

Protokół Nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 20 października 2016 r.