Protokół Nr 13/2016

 

Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 9 września 2016 r.