Protokół Nr 12/2016

 

Protokół Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 czerwca 2016 r.