Protokół Nr 1/2014

 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 22 grudnia 2014 r.