Protokół Nr 10/2016

 

Protokół N 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Polityki Społecznej  i Rolnictwa odbytego w dniu 26 lutego 2016 r.