Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2020 rok

 

Uchwała Nr X/97/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2020 rok