Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2018 rok

 

Uchwała Nr XXV/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2018 rok

Załącznik - Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa oraz komisji