Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2017 rok

 

 

Uchwała Nr XVII/148/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2017 rok

Załącznik - Plan pracy Rady Miejskiej i komisji na 2017 rok