Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2016 r.

 

Uchwała Nr VIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2016 rok.

Załącznik - Plan pracy Rady Miejskiej i komisji na 2016 rok