Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2015 r.

 

Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. w spawie planu pracy  Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2015 rok.

Załącznik Nr 1