Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2013 r.

 

 

Uchwała Nr XV/191/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2013 r.