Plan pracy Rady Miejskiej Zagórowa na 2019 rok

 

Uchwała Nr II/20/2018  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2019 rok

Załącznik - Plan pracy Rady i komisji na 2019 rok