Jan Nowak

 

Jan Nowak - oświadczenie majątkowe złożone w związku z początkiem kadencji