Jan Kloc

 

Jan Kloc - oświadczenie majątkowe złożone w związku z początkiem kadencji