MARIAN PARUS

 

MARIAN PARUS - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014-2018