LECH BARTECKI

 

Lech Bartecki - oświadczenie majatkowe składane na koniec kadencji