JAN KLOC

 

Jan Kloc - oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji