HENRYK KRUCZKOWSKI

 

Henryk Kruczkowski - oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji