2019 rok

 

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb-30S

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-PDP

Sprawozdanie Rb-ST

Sprawozdanie Rb-UZ

Sprawozdanie Rb-Z

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki