2018 rok

 

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-Z

Bilans jenostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Zagórów - wyciąg z danych

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Zagórów

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki