2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 r.