Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 14.02.2017r.

 

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3