Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 27.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym