Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 17.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r, w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów