Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 29.12.2017 r.

 

Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów