Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 29.12.2017 r.

 

Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla  budżetu Gminy Zagórów oraz dla Urzędu Miejskiego w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr