Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 29.12.2017 r.

 

Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów