Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 29.12.2017r.

 

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji

Załącznik nr 1 - Tabela z weryfikacji inwestycji w toku w gminie Zagórów na dzień 29.12.2017r.