Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 27.12.2017r.

 

Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik do zarządzenia - Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu - Tabela minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu -  Wykaz stanowisk, w tym kierowniczych stanowisk urzedniczych i stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obługi, poziom wynagrodzenia zasadniczegho i wymagania kwalifikacyjne a poszczególnych stanowiskach