Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 11.12.2017r.

 

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym