Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 06.12.2017r.

 

Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym