Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 17.01.2017r.

 

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zagórów dla samorządowej instytucji kultury