Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 27.11.2017r.

 

Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 27 listopada 217 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącnzik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr  5