Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 13.11.2017r.

 

Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów