Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 13.11.2017r.

 

Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym