Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 13.11.2017r.

 

Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.  w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Giny i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały

Załącznik nr  1 do projektu uchwały - projekt Wieloletniej Prognozy Fiannsowej Prognozy Finansowej Giny i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

Załącznik nr  2 doprojektu uchwały - projekt Wykazu przedsięwzieć do WPF

 

 Uchwała RIO w Poznaniu z 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033