Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 07.11.2017r.

 

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym