Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 25.10.2017r.

 

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów